MAIKEN KIM WINKLER |

MAIKEN KIM WINKLER

Jungle yoga storytelling

Kids Corner

Lørdag kl. 14:00 - 14:45

Undervises på dansk

Aldersgruppe: 6-9 år

I selskab med voksen: Hvis de ønsker

 

Først navneleg, for samhørighed. Derefter skal børnene sidde i skrædderstilling eller på knæ med lukkede øjne(eller
åbne) og lytte 3 gange til syngeskål, hvorefter vi flyver til eventyrland.

Børnene er med til at digte yoga jungle historien indenfor nogle bestemte rammer. En redningsaktion til junglen, hvor børnene bestemmer landet, redningsdyrets udseende og hvad det fejler.

Så flyver vi med fly, som laves med armene ud til siden, hvorefter vi drejer rundt som snurretoppe med armene ud til hver side, hvilket ofte giver mentalt ro, specielt de energiske børn. Derefter laver vi sammen junglebussen, hvor allesammen sidder i en lang række efter hinanden mellem hinandens ben og holder omkring hinandens maver, hvilket formål er sammen med navnelegen i starten at skabe en samhørighed, specielt rettet mod de mere generte børn.

For at åbne porten til junglen skal vi lave en puste åndedrætsøvelser. Når vi er inde, skal vi først hilse på solen - børne solhilsen, som giver os mod, varme og kærlighed til at komme gennem junglen.

Nu skal vi igennem vores egen eventyr Junglen, som findes i alle lande. Børnene bestemmer retningen og dyrene, som hjælper os med at finde vej. Jeg omformer så dyrene til yoga øvelser. Når vi endelig finder dyret, så giver vi alle sammen kærlighed til det bliver rask. Så holder vi en fest med pandekager/pizza/kage som laves på en/to frivillige børn, hvor vi andre er bagermestre.

Til sidst skal vi flyve tilbage til festivallen. Her lægger vi os ned og slapper af til lyden af klokker, som lyder som vand, mens jeg tælle fra 1-10 og fra 10-1 samt gennemgår varmen i kroppen.

 

Astanga flow teenyoga

Kids Corner

Lørdag kl. 15:15 - 16:15

Undervises på dansk

Aldersgruppe: 10 - 14 år

I selskab med voksen: Hvis de ønsker

 

Først navneleg, for samhørighed. Meditation siddende i skrædderstilling eller på knæ med lukkede øjne, hvor vi lytter 3 gange til syngeskål samt træner vores åndedrættet, alt imens vi flyver til yogaland. 

Astanga flow yoga

  • Solhilsen
  • Trekant
  • Stående/balance
  • hoved/håndstand
  • Siddende
  • Liggende
  • Massage med pizza som laves to og to.

Til sidst drømmerejse, hvor vi skal flyve tilbage til festivallen. Her lægger vi os ned og slapper af til lyden af klokker, som lyder som vand, mens jeg tæller fra 1-10 og fra 10-1 samt gennemgår varmen i kroppen. 

 

Om Maiken:

Jeg har beskæftiget mig med meditation, yoga, mindfulness og hele filosofien bag i 17 år, som i dag har været min livsstil gennem mange år. Derudover nyder jeg astanga hot yoga og danser jeg zumba. Min helt store passion er at være med til at skabe børn, som udstråler en glæde og kærlighed til verden. Dette har jeg en erfaring kan ske ved: at dyrke samhørighedsfølelsen, samspillet mellem vores tre primær sanser (berøringssansen, balancesansen og muskel-led sansen) samt fredfyldheden via vores åndedræt. Bonus er læren i koncentration og sætte sig selv til side, som er en del af kærlighed til verden.

Mit mål er at kunne rumme både børn som er observerende og bullerbasser. Derfor er der flettet både yoga, rytmik, dans, sang, tromme og alm. bevægelses lege som ståtrold sammen. Børnene er med til at fortælle yoga historien, som jeg styrer, sådan at alle børn oplever succes, hvilket kan give mod til det mere udfordrende. Mine hold bygger på eventyr/fantasi fortælling, som børnene er med til at fortælle og som kan omformes undervejs af mig til yoga, så alle børn bliver set og hørt. Yoga historien og bevægelserne tilpasses børnenes kunnen. Det vigtigste er, at børnene får en god oplevelse præget af glæde, nærvær og velvære i krop, sind og ånd. 

Jeg blev uddannet som pædagog i 2010. Siden har jeg taget kurser i rytmik samt rytme og tromme kursus hos Rytmik Grete. Derudover har jeg taget børneyoga og børnemindfulness uddannelse hos Sisse Sigundfelt samt uddannet mig i mindfulness, meditation og anerkende kommunikation hos Henning Daverne (herunder mindfulness instruktør). Til daglig arbejder i Idrætsudflytterbørnehaven Sluseholmen/Rymarksbvej, hvor jeg er ved at tage uddannelsen pædagogisk idræt. Jeg har de sidste 2 ½ år arbejdet med mindfulness og yoga dagligt på mit arbejde med børnene, hvor jeg har puttet det over alt. Her har jeg erfaret, at det giver et helt fantastisk samspil og flow i forbindelse med børn, bevægelse og det sociale aspekt. Derudover har jeg arbejdet med yoga i skolen og fritidshjem fra tidligere arbejde. Her har jeg erfaret, at selv store børn bliver fanget af eventyr, historie og fjol blandet med bevægelse, yoga og mindfulness.